2002 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių priežiūros srityje skirtas Metelių regioninio parko direkcijai už Prelomciškių piliakalnio priežiūrą.

 

Prelomciškės piliakalnis

(Lazdijų r., Teizų sen., Prelomciškės km.)

Prelomciškės piliakalnis yra Lazdijų r., Teizų sen., Barčių geomorfologiniame draustinyje, Dusios ežero vakariniame krante. Jį atskiria vieškelis iš vakarų pusės ir šiaurinėmis pašlaitėmis tekantis upelis. Šlaitai statūs – krinta 60-70 laipsnių kampu iki 10 m aukščio. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – 13 a. Prelomciškės piliakalnis LR kultūros ministerijos KVAD įsakymu „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ įregistruotas 1997 m. lapkričio 12 d. Nr.317 LR Vyriausybės nutarimu “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais“. Prelomciškės piliakalnis 1998 m. gegužės 19 d. paskelbtas kultūros paminklu Nr. 612.

  

Pav.1 Prelomciškės (Eglynų) piliakalnio schema

nbsp;

Pav.2 Prelomciškės piliakalnis apie 1990 m. iš pietų pusės

 

Metelių regioninio parko direkcijos iniciatyva 1997 m. rugsėjo mėn. Kultūros vertybių apsaugos departamento Alytaus regioninio padalinio komisija patikrino Metelių regioninio parko teritorijoje esančių piliakalnių būklę. Remdamiesi patikrinimo išvadomis, regioninio parko direkcija suplanavo 1998 m. tvarkyti Prelomciškių piliakalnio aplinką. Šio piliakalnio apsaugos zona buvo stipriai apaugusi juodalksniais ir menkaverčiais krūmais, kurie buvo iškirsti, kad atidengtų vaizdą į piliakalnį nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir sumažintų šlaitų erozijos galimybes. Retųjų ir saugotinų augalų rūšių piliakalnio šlaituose neaptikta. Prelomciškių piliakalnis buvo tvarkomas pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamento ir gamtosauginius reikalavimus: šiauriniame šlaite iki pat upelio dešiniojo kranto pašalinti visi menkaverčiai medžiai: juodalksniai ir karklų krūmai. Kairiajame krante išretinti juodalksniai ir karklai, iškertant jaunus ir grupėmis sužėlusius juodalksnius, paliekant tik tuos, kurių skersmuo viršija 30 cm ir neužstoja piliakalnio vaizdo nuo stovėjimo aikštelės. Tvarkymo darbai – medžių, krūmų pjovimas ir išvežimas buvo atliekami rankiniu būdu. Medžiai kertami kiek galima arčiau žemės paviršiaus. Kelmai buvo neraunami. Smulkūs krūmai buvo raunami rankomis, kol jie išnyko, atidžiai saugant kultūrinį sluoksnį. Pašalinus sumedėjusius augalus, buvo paruoštas paviršinis sluoksnis žolinės dangos formavimuisi: nugrėbstyti lapai, supurenti grėbliu šlaitai, išlygintos po tvarkymo atsiradusios duobelės ir įsėtas daugiamečių žolių mišinys. Atlikus visus arbus buvo atliekama nuolatinė želdynų priežiūra: šienavimas, atžalų šalinimas, žolinės dangos priežiūra iki galutinio dangos (velėnos) susiformavimo. Visi lauko darbai atlikti šiltuoju metų laiku. Darbus atliko Metelių regioninis parkas kartu su Prelomciškės kaimo bendruomene.

 

Pav.3 Tvarkomas piliakalnis 1998 m., talkininkaujant Stebulių mokyklos moksleiviams

 

Pav.4 Šalinami juodalksniai, talkininkaujant Prelomciškių kaimo žmonėms

 

Pav.5 1999 m. sutvarkytas piliakalnis iš paukščio skrydžio

 

Finansuojant Danijos aplinkos ir energetikos ministerijai HEDESELSKABET, pradėtas rengti Lietuvos valstybinių parkų institucijų išvystymo projektas. Remiantis šiuo projektu buvo pradėtas Prelomciškių piliakalnio teritorijos gerbūvio tvarkymas. Tvarkomas objektas skirtas į parką atvykstantiems pavieniams turistams, turistų grupėms, moksleiviams, įvairaus amžiaus poilsiautojams, norintiems susipažinti su vertingu Metelių regioninio parko gamtiniu istoriniu kompleksu. Darbai priskiriami archeologijos vertybių priežiūrai: želdinių tvarkymas, žolinės dangos formavimas, informacinio stendo įrengimas, lankytojų srautų reguliavimo priemonių priežiūra (laiptų, suolų).

Piliakalnio aplinkos formavimui buvo panaikinti du šalia automobilių stovėjimo aikštelės esantys keliukai, išlyginamos kelių sankasos, užpilamos žeme ir apsėjamos daugiametėmis žolėmis. Siekiant atverti dengiamą vaizdą į Dusios ežerą buvo atlikti landšaftiniai kirtimai ežero pakrantėje – 7 juodalksniai, 3 kriaušės 20-25 cm skersmens bei keletas krūmų.

Piliakalnyje buvo pastatyta ši įranga:

�         įrengti laiptai;

�        įrengtas 11 m tiltukas piliakalnio papėdėje pro tekantį upelį.

Automobilių stovėjimo aikštelėje atlikti šie darbai:

�        Įrengta 15 stovėjimo vietų, aikštelė dengta skalda ir žvyru. Ji atribota mediniais bordiūrais, sumontuotais ant laiko riedulių.

�        Stovėjimo aikštelėje trumpalaikiam poilsiui įrengti 6 mediniai suoleliai, įrengta neaukšta medinė plokščiastogė stoginė, kurioje įmontuojami informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie parko lankymo taisykles bei parko lankymo schemą Prelomciškių piliakalnį ir senovines gyvenvietes Dusios pakrantėse bei gamtinį pažintinį taką.

Automobilio stovėjimo aikštelės pakraštyje įrengtas lauko tualetas nei šiukšlių dėžės. Visa įranga kiek galima paprastesnė, medinė, pagaminta iš rąstų arba pjautos impregnuotos medienos bei lauko akmenų. Ji suprojektuota taip, kad kuo mažiau išsiskirtų iš aplinkos.

Tvarkymo darbai buvo suderinti su Kultūros vertybių apsaugo departamentu, Aplinkos apsaugos agentūra bei Lazdijų r. vyriausiuoju architektu. Tvarkymo darbus atliko UAB „Alytaus melioracija“. Prie tvarkymo taip pat prisidėjo Prelomciškės kaimo bendruomenė.

 

 

Aprašymą parengė: Metelių regioninio parko vyr. kultūrologė Inga Kondratavičiūtė