2003 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso archeologijos objektų atradimų srityje didysis prizas skirtas Nemenčinės miškų urėdijos Magūnų girininkijos girininkui Stepanui Semaškai už naujų archeologinių objektų atradimus.

 

Urėdijos teritorijos rytuose, Žaliašilio, Baluošo, Baltasamanės, Malių miškų masyvus prižiūri Magūnų girininkija. Girininkas Stefan Semaško šiai girininkijai vadovauja nuo 2001 metų (Nemenčinės urėdijoje nuo 1991m.). Šios girininkijos teritorija užima 8040 ha miškų, kurie suskirstyti į penkias eiguvas, 206 miško kvartalus, 111 iš jų yra valstybinės reikšmės miškai.Girininkijos miškuose inventorizuotos 244 privačios miško valdos.

Todėl nieko neturėtų stebinti, jog neretai archeologijos objektai lieka nepastebėti ir neatrasti tankiose miškų platybėse. Didelis indėlis visam archeologijos mokslui – naujai Stefan Semaško atrasti objektai.

 

Naujai atrasti archeologiniai objektai: 

1. Ažutakio pilkapynas (A1803)

Vilniaus aps., Švenčionių r. Ažutakio k.

Tiksli objekto vieta: 1 km į vakarus nuo Burbliškės I k., 0,25 km į rytus nuo Ažutakio k. ir tiek pat į pietryčius nuo Vilniaus-Turmanto geležinkelio bei 0,1 km į pietus nuo Burbliškės I-Ažutakio-Širšuliškės kelio, Nemenčinės miškų urėdija, Magūnų girininkija, 64 kvartalo rytinė dalis bei 65 kvartalo vakarinis pakraštys, Žaliašilio miškas.

Objektas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 2003 m. spalio 28 d.

 

2. Naujadvario pilkapynas (A1805)

Vilniaus aps., Švenčionių r., Naujadvario k.

Tiksli objekto vieta: 1 km į rytus nuo Pabradės pilkapyno ir 0,25 km į šiaurę nuo Pabradės-Švenčionių kelio bei Pabradės-Didžiasalio geležinkelio, Nemenčinės miškų urėdija, Meros girininkija, 35 kvartalo šiaurinė, šiaurrytinė ir vidurinė dalys bei 30 kvartalo vakarinis pakraštys, Naujadvario miškas.

Objektas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 2003 m. spalio 28 d.

 

3. Gužių pilkapynas (A1804)

Vilniaus aps., Švenčionių r., Gužių k.

Tiksli objekto vieta: 1,6 km į vakarus, šiaurės vakarus nuo Gužių kaimo, 1,4 km į pietus nuo Meros kairiojo kranto ir 1,25 km į pietryčius. nuo Vilniaus-Turmanto geležinkelio, Nemenčinės miškų urėdija, Meros girininkija, 3 kvartalo šiaurinis pakraštys ir 236 kvartalo pietvakarinis kampas, abipus kvartalinės proskynos, skiriančios šiuos kvartalus, Katelninkų miškas.

Objektas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 2003 m. spalio 28 d.

 

 

 4. Širšuliškės pilkapynas (A1776)

Vilniaus aps., Švenčionių r., Širšuliškės k.

Tiksli objekto vieta: 0,8 km į pietryčius nuo Žeimenos kairiojo kranto ir 0,45 km ta pačia kryptimi nuo Vilniaus-Turmanto geležinkelio, Nemenčinės miškų urėdija, Magūnų g-ja, 70 kvartalo pietrytinė dalis, Žaliašilio miškas.

Objektas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 2003 m. balandžio 24d.

 

5. Dalkos pilkapis (A1775)

Vilniaus aps., Švenčionių r., Dalkos k.

Tiksli objekto vieta: 0,5 km į šiaurę, šiaurės vakarus nuo Družilių-Magūnų kelio ir 0,2 km į pietvakarius nuo Petruškės kairiojo kranto, Nemenčinės miškų urėdija, Magūnų girininkija, 21 kvartalo vakarinė dalis, Gulbinų miškas.

Objektas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 2003 m. balandžio 24d.