2003 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso didysis prizas archeologijos vertybių pritaikymo srityje skirtas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algiui Kazlauskui už konservacinės paskirties žemės įteisinimą archeologinių vietų teritorijoms.

  

Viena iš svarbiausių kultūros paveldo išsaugojimo sąlygų yra jo naudojimas. Tačiau archeologijos paveldo išsaugojimo atveju reikia suderinti dvi, atrodytų, sunkiai suderinamas sąlygas – padaryti objektus prieinamus visuomenės lankymui, ir tuo pačiu minimalizuoti naudojimo įtaką archeologijos paveldo būklei.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Kazlauskas, be kitų jam priskirtų funkcijų, atlieka ir savivaldybės paminklosaugininko darbą.

 

Atliktas archeologijos paveldo objektų tvarkymas:

  1. Burbaičių piliakalnis su gyvenviete (A1318K) (Burbaičių k., Kukečių sen., Kelmės r.) 

�      Burbaičių piliakalnio želdinių tvarkymo darbai;

�      įrengti laiptai;

�      paruošta transporto parkavimo vieta;

�      įrengti suoliukai lankytojams;

�      vykdomi savivaldybės kultūros centro, seniūnijos organizuojami etnokultūros renginiai, įvairios šventės.

 

                2. Bumbulių sen. Gynybinis įtvirtinimas, vad. Daugvierės kalnu (A1317) (Bumbulių k., Pakražančio sen., Kelmės r.) 

�      želdinių tvarkymo darbai.

 

                3.Šeduviškės, vad. Šankių piliakalnis (AR398) (Šeduviškės k., Liolių sen., Kelmės r.) 

�      želdinių tvarkymo darbai.

 Jo iniciatyva per praėjusius metus buvo atlikti šių trijų archeologijos paveldo objektų saugojimo darbai:

�     teritorijų geodeziniai apmatavimai;

�   pakeista teritorijų žemės naudojimo paskirtis į konservacinės paskirties žemę;

�    sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o jų naudotoju tapo Kelmės r. savivaldybės taryba.

Visi šie darbai atlikti Kelmės rajono savivaldybės lėšomis, inicijavus A. Kazlauskui. Tokiu būdu, Kelmės r. savivaldybei parėmus naudoti šių archeologijos vertybių teritorijas, išspręstas juridinis nesuderinamumas, būdingas visai Lietuvai, kai archeologijos paveldo priežiūrą vykdo savivaldybės, neturėdamos teisių į šių vertybių teritorijas.

A.Kazlauskas siekia, kad šių archeologijos paveldo objektų apsauga būtų vykdoma kompleksiškai ir nuosekliai, t.y. užtikrinama juridinė ir fizinė apsauga. Tai garantuoja gerą šių archeologijos paveldo objektų fizinę būklę ir tinkamą jų naudojimą.