2003 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Šakių rajono savivaldybės Kriūkų seniūnijos seniūnui Viktorui Jakščiui už Žemosios Panemunės piliakalnio sutvarkymą.

  

Žemosios Panemunės piliakalnio tvarkymas

(Žemosios Panemunės kaimas, Kriūkų seniūnija, Šakių savivaldybė)

(AR-989) 

Žemosios Panemunės piliakalnis yra Panemunių regioniniame parke, Kriūkų seniūnijoje, Šakių rajone, kairiajame Nemuno šlaite prie pat Kriūkų – Pavilkijo kelio. Piliakalnis buvo apaugęs medžiais bei krūmais, todėl visiškai neišsiskyrė iš bendro medžiais apaugusio kairiojo Nemuno šlaito ir buvo nepastebimas nei nuo dešiniojo kranto, nei nuo papėdėje esančio Kriūkų-Pavilkijo kelio.

Piliakalnis yra patogioje lankytojų atžvilgiu vietoje, lengvai pasiekiamas ne tik sausumos, bet ir vandens turistams. Nežiūrint patogios lankymui padėties, šis objektas mažai lankomas.

Siekiant išryškinti piliakalnį bendrajame kairiojo Nemuno šlaito fone ir padaryti turistinės trasos objektu patrauklų lankytojams, Panemunių regioninio parko direkcija kartu su Kriūkų seniūnija organizavo kelių metų laikotarpį apimančius tvarkomuosius darbus.

  

Piliakalnio tvarkymo tikslai:

1.      išryškinti šią archeologijos vertybę bendrame kraštovaizdyje, kad ji matytųsi važiuojant dešiniuoju Nemuno krantu, keliu Kaunas-Jurbarkas;

2.      sustabdyti paviršinę eroziją;

3.      propaguoti archeologijos paveldą ir jo išsaugojimą;

4.      pasiekti, kad Žemosios Panemunės piliakalnis būtų patrauklus lankytojams, taptų turistinės trasos objektu.

 

Tvarkymo darbų etapai 

1.      2003 m. sausio mėn. Šakių rajono želdinių tvarkymo komisija nustatė Žemosios Panemunės piliakalnio tvarkymo etapus.

2.      2003 m. vasario-kovo mėnesiais pradėtas piliakalnio želdinių tvarkymas. Pirmiausiai atliktas piliakalnio sanitarinis kirtimas. Iškirsti krūmai, sausuoliai ir nulūžę ar kitaip mechaniškai pažeisti medžiai. Šakos ir kamienai sunešti rankomis į papėdę.

3.      2003 m. balandžio mėnesį šiauriniame šlaite atverta regykla į Nemuną. Piliakalnio medžių lapija tapo prašviečiama. Šiaurės vakarinėje dalyje pradėti rengti laiptai. Šlaitai užsėti javų išvalomis.

4.      2003 m. rugpjūtį piliakalnio papėdėje pastatytas Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgų paruoštas ir Panemunių regioninio parko direkcijos pagamintas informacinis stendas apie šią archeologijos vertybę.

5.      2003 m. lapkričio mėnesį, leidus per vasarą susiformuoti pirmajai žolinei dangai, buvo atliktas atrankinis pietinio ir vakarinio šlaito medžių kirtimas, iškirsti jauni medžiai iki 12cm skersmens.

6.      2004 m. sausio-vasario mėnesiais, siekiant išryškinti Žemosios Panemunės piliakalnį bendrame kraštovaizdyje, atliktas šiaurinio bei vakarinio šlaito ir viršutinės aikštelės medžių kirtimas, paliekant tarp medžių atstumus lygius pusei medžio aukščio. Piliakalnio viršuje (aikštelėje) iškirsti visi medžiai išskyrus ąžuolus.

7.      2004 m. vasario mėnesį pilnai iškirsti krūmai vakarinės papėdės slėnyje. Pašalinus nuo piliakalnio želdinius, šis archeologijos paminklas ryškiai išsiskyrė iš krūmais bei medžiais apaugusio Nemuno kairiojo šlaito bendro fono. Dabar jis gerai matomas važiuojant dešiniuoju Nemuno krantu, keliu Nr. 141 Kaunas-Klaipėda.

  

Perspektyviniai darbai 

2004 m. balandžio pradžioje piliakalnis pakartotinai bus apsėtas varpučio sėklų turinčiomis javų išvalomis, siekiant sutvirtinti piliakalnio žolinę dangą. Kol nesutankės žolinė danga želdiniai nebus tvarkomi, bus kertamos tik nupjautų medžių ir krūmų atžalos. Numatoma pabaigti įrengti laiptus į viršutinę piliakalnio aikštelę.

2005 m. bus tvarkomi želdiniai pietiniame piliakalnio šlaite, sanitarinis valymas, vėliau jaunų iki 12cm storio medžių kirtimas. Bus stiprinama tako, einančio vakariniu ir pietvakariniu šlaitais, danga.

Numatoma piliakalnio papėdės vakariniame slėnyje, įrengti dviračių stovėjimo vietą bei pėsčiųjų ir dviratininkų atokvėpio vietą.

Atlikus šiuos perspektyvinius darbus būtų įgyvendinti visi pradžioje paminėti piliakalnio tvarkymo tikslai.