2004 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje Didysis prizas skirtas Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos kraštotyros būreliui už projektą "Jonavos krašto archeologija"

 

2004 metais pirmą kartą Jonavos rajone skelbtas Švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų kūrybinių darbų ir projektų konkursas „Išsaugokime kultūros paveldą“.

Konkurse dalyvavo penkios bendrojo lavinimo mokyklos ir Jonavos politechnikos mokykla. Pateikta 11 darbų. Visos švietimo įstaigos apdovanotos diplomais ir piniginėmis premijomis. Dvi švietimo įstaigos, tai – Jonavos r. Žeimių vidurinė mokykla ir Jonavos Politechnikos mokykla pateikė darbus archeologijos paveldo išsaugojimo tematika.

 

Jonavos r. Žeimių vidurinės mokyklos projektas „Jonavos krašto archeologija“

Projekto „Jonavos krašto archeologija“ vadovai Rimantė Tarasevičienė ir Artūras Narkevičius.

Projekto tikslai:
- Skatinti moksleivius domėtis Jonavos krašto archeologijos paminklais, juos branginti, tvarkyti ir saugoti;
- Mokyti, kaip kaupti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą;
- Propaguoti kultūros paveldo išsaugojimo svarbą.

Šiame darbe sukaupta informacija apie Jonavos krašto archeologinį paveldą: piliakalnius, akmenis, pilkapius, senkapius, radinių vietą, gynybinius įtvirtinimus, akmens amžiaus stovyklas ir gyvenvietes. Projekte panaudota archyvinė archeologinių tyrinėjimų medžiaga, surinktos esamos literatūros archeologine tematika nuorodos, pateiktos apie archeologines vietoves pasakojamos legendos. Darbas iliustruotas moksleivių piešiniais. Projekto apimtis - 187 lapai.

Projekto dalyviai sužinojo apie penkis sunaikintus senkapius, tai Blauzdžių, Mitėniškių, Normainių, Pauliukų ir Žeimių.

Pasiekti rezultatai:
- Sužadintas moksleivių domėjimasis Jonavos krašto kultūros paveldu;
- Moksleiviai susipažino su aprašomais objektais, juos aplankė ir fotografavo;
- Moksleiviai įgijo darbo su archyvine medžiaga įgūdžių;
- Surinkta ir susisteminta medžiaga apie Jonavos krašto archeologiją;
- Surinkta medžiaga naudojama kaip metodinė priemonė jaunosios kartos ugdymo procese;
- Projektų dalyvių sukaupta medžiaga bus panaudota leidžiant leidinį apie Jonavos krašto archeologiją.

Konkursą organizavo Jonavos rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė (paminklotvarkai ir kraštovaizdžiui) Gražina Mrazauskienė - Jonavos r. savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT–55158, Jonava, telefonas (8~349) 61394, (8~349) 50196, faksas (8~349) 50012, el. paštas:

Projekto „Jonavos krašto archeologija“ vadovai Rimantė Tarasevičienė ir Artūras Narkevičius, Jonavos r. Žeimių vidurinė mokykla. R. Tarasevičienė – kraštotyrininkė, Žeimių vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio vadovė, Žeimių viešosios bibliotekos vadovė; A. Narkevičius – tautodailininkas, kraštotyrininkas, Žeimių vidurinės mokyklos muziejaus vadovas - Jonavos r. Žeimių vidurinė mokykla, Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r., tel. 8~349 45248.