2004 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso archeologijos vertybių tvarkymo srityje didysis prizas skirtas Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinio padalinio vyriausiajam valstybiniam inspektoriui Antanui Eičui už Gandingos piliakalnio išsaugojimo darbų organizavimą

 

Gandingos piliakalnio su gyvenviete A791KP tvarkymo darbai
2004m. gegužės 19-21 d.d.

Gandingos piliakalnis su gyvenviete A791KP yra vienas svarbiausių Žemaitijos piliakalnių.
Gandingos piliakalnio šlaitų tvirtinimas ir teritorijos sutvarkymas, pagal Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo instituto paruoštą projektinę dokumentaciją buvo vykdomas 1986-87 metais. Projektą paruošė architektas R. Stulpinas.
Tai bene labiausiai vykęs Gandingos piliakalnio stabilizavimo projektas. Piliakalnio būklė buvo ganėtinai prasta - erozinės griovos, nuošliaužos. Sudarius pietinio ir šiaurinio šlaitų nuošliaužų masyvų modelius, išryškinus silpnąsias zonas ir erozijos priežastis, atlikus reikalingus skaičiavimus, parengus projektą ir jį įgyvendinus, buvo galima kalbėti apie sėkmingą darbą. Jis nebūtų atliktas, jeigu ne sutelktos archeologų, istorikų, paminklosaugininkų, inžinerinės geologijos, melioratorių ir kitų sričių specialistų pastangos.
Per 17 metų piliakalnio teritorija buvo tvarkoma stichiškai, renkamos šiukšlės, šienaujama teritorija. Per tą laikotarpį garsus piliakalnis apaugo menkaverčiais medžiais, krūmais. Gan gausiai lankant turistų buvo išvažinėta dalis gyvenvietės, kai kur pasirodė erozinės griovos.
Gandingos piliakalnio su gyvenviete A791KP priežiūros ir tvarkymo darbams buvo paruošta tvarkymo darbų programa. Tvarkymo ir priežiūros darbai vyko 2004 m. gegužės 19-21 dienomis. Pagal programą buvo atlikti želdinių (sausuolių, virtuolių, savaiminukų) šalinimas, senovės gyvenvietės išvažinėtos teritorijos užpylimas augaliniu gruntu ir išlyginimas, atliktas erozijos paveiktų vietų stabilizavimas. Pagal kelią iš vakarinės piliakalnio pusės įrengta apsauginė juosta iš akmens riedulių. Atgaivintas apžvalgos takas aplink piliakalnį. Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas.
Tvarkymo ir priežiūros darbus Gandingos piliakalnyje padėjo atlikti UAB “Emega”, kuri atvežė augalinį gruntą išvažinėtoms ir erozijos paveiktoms vietoms užpilti. UAB “Plungės Jonis” atvežė akmens riedulius ir juos sustatė, Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos, Nausodžio pagrindinės mokyklos, Stonaičių pensionato ir Plungės rajono savivaldybės talkininkai tvarkė aplinką. Plungės nakvynės namų gyventojai ir Plungės jaunieji šauliai šalino medžius sausuolius, virtuolius ir savaiminukus. Tvarkymo darbų programa buvo įgyvendinta per 3 dienas.
Baigus piliakalnio tvarkymo darbus buvo pasiektas norimas rezultatas, t.y. vietinė bendruomenė ir mokyklų mokiniai buvo ne tik supažindinti su paveldo objekto išsaugojimo galimybėmis, bet ir patys dalyvavo šiame procese. Dalis Plungės nakvynės namų gyventojų dalinai integravosi į visuomeninį gyvenimą. Plungės rajono gyventojai buvo supažindinti su galimomis paveldo objektų išsaugojimo galimybėmis, išleidžiant minimalią pinigų sumą. Pasiektas tikslas paveldo objektų programos dalies įgyvendinime.

 


Plungės nakvynės namų gyventojai šalina medžius savaiminukus


Plungės jaunieji šauliai


Nausodžio pagrindinės mokyklos talkininkų grupė


Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai stiprina erozijos paveiktą šlaito vietą


Plungės rajono savivaldybės specialistai rengia apsaugos priemones, tvarko išvažinėtas senovės gyvenvietės vietas


Informacinės lentos statymas


Gandingos piliakalnis su gyvenviete po talkos

 

Parengė: Telšių teritorinio padalinio
vyriausiasis valstybinis inspektorius Antanas Eičas