2005 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių priežiūros srityje skirtas Jurbarko rajono savivaldybės Veliuonos seniūnijos kolektyvui už Veliuonos piliakalnių priežiūrą.

 

Veliuonos piliakalnio, vadinamo Gedimino kapu (A690P),
Veliuonos piliakalnio II su papiliu (A691KP),
Veliuonos piliavietės, vadinamos Pilaitėmis (A692P),
priežiūros darbai
(Veliuona, Jurbarko rajonas, Tauragės apskritis)

Darbų organizatorius - Veliuonos seniūnijos seniūnas Mindaugas Šlepševičius. Seniūnas vadovauja jau antras dešimtmetis. Veliuonos seniūnija išskirtinė kultūros paveldo objektų sankaupa Jurbarko rajone. Seniūnas yra didelis kultūros paveldo vertybių puoselėtojas. Archeologijos paveldo vertybės Veliuonoje yra nuolat prižiūrimos. Kiekvienais metais seniūnas planuoja piliakalnių priežiūros darbus. Sudaro numatomų darbų sąmatas, teikia jas Jurbarko savivaldybei ir Jurbarko rajono Darbo biržai. Turistinio sezono metu priima darbininkus viešiesiems darbams. Paskirsto darbus ir kontroliuoja jų vykdymą. Sezono metu piliakalniai 2-3 kartus šienaujami, remontuojami laiptai, keičiamos susidėvėjusios laiptasijos, nuolat surenkamos šiukšlės. Šalinami išpuvę, ligoti ir audrų nulaužti medžiai arba jų šakos. Prieš keletą metų pagal Jurbarko savivaldybės administracijos želdinių tvarkymo kultūros paveldo vertybėse komisijos rekomendacijas Veliuonos seniūnas organizavo medžių bei krūmų iškirtimą ir gynybinių griovių atidengimą Veliuonos piliavietės, vad. Pilaitėmis teritorijoje. Šiame objekte kiekvienais metais seniūno rūpesčiu nukertamos atžalos, dalis teritorijos šienaujama. M. Šlepševičius yra pavyzdys kitoms rajono seniūnijoms kultūros paveldo objektų priežiūros organizavime.

 


Piliakalnis, vad. Ramybės kalnu, su papiliu. 2005 m. ruduo

 


Piliakalnis, vad. Gedimino kapu. 2005 m. ruduo

 


Piliavietė, vad. Pilaitėmis. Apsauginis griovys iš šiaurinės pusės. 2006 m. kovo mėn.

 


Piliavietė, vad. Pilaitėmis. Rytinis šlaitas. 2006 m. kovo mėn.

 

 

Parengė: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus paminklotvarkininkė Valentina Dapkienė