2005 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių pritaikymo srityje skirtas Varnių regioninio parko direkcijos kolektyvui už Burbiškių kūlgrindos pritaikymo pažintinei rekreacijai darbus.

 

Burbiškių-Reistrų (Sietuvos) kūlgrindos (AR1046)
pritaikymo pažintinei rekreacijai darbai
(Burbiškių kaimas, Šilalės rajonas, Tauragės apskritis)

 

Sietuvos kūlgrinda - vienas atraktyviausių ir gausiausiai lankomų objektų Varnių regioniniame parke. Įdomios taip pat kūlgrindos apylinkės: vakarinėje Paršežerio pakrantėje iškyla Burbiškių (Paršpilio) piliakalnis, šalia jo yra Sargėkalnis, kiek toliau į pietus - Šilinkalnis. Šalia piliakalnio yra Vaitkaičių ir Burbiškių kaimų senkapiai. Šiaurinėje ežero dalyje išteka Sietuvos upelis, sujungiantis Paršežerį su Lūkstu. Per šį upelį ir veda slaptas karinis-inžinerinis įrenginys - Sietuvos kūlgrinda, kovų su kryžiuočiais laikotarpiu apjungusi Paršpilio ir Medvėgalio pilis. Netoli kūlgrindos aptinkamas mitologinis šaltinis - Milžinų maudykla, kaip spėjama, taip pat slaptas inžinerinis įrenginys, atlikęs spąstų funkciją.

Varnių regioninio parko direkcijos iniciatyva 2004-2005 metais buvo parengti Sietuvos kūlgrindos Varnių regioniniame parke ekspozicijos techninis projektas ir Kūdros šalia Sietuvos kūlgrindos įrengimo techninis projektas (autorius Aurimas Vengris). Šilalės rajono savivaldybės administracijai skyrus lėšas, įrengta Sietuvos kūlgrindos ekspozicija: pastatyti informaciniai stendai, įrengtos nukreipiančiosios ir informacinės rodyklės.

2005 m. iškasta 100 m2 pločio kūdra, skirta lankytojams, grįžusiems iš kūlgrindos, nusiprausti. Kūdra iškasta apie 50 m į vakarus nuo pačios kūlgrindos, miško pakraštyje.

Kasimas atliktas ekskavatoriumi prieš tai pašalinus menkaverčius medžius ir krūmus, nuėmus derlingą dirvožemio sluoksnį, kuris panaudotas kūdros šlaitų suformavimui. Suformavus, kūdros šlaitai apsėsti žole.

Šalia kūdros įrengti suoliukai. Į pačią kūdrą įrengti betoniniai laiptai. Šalia kūdros įrengta persirengimo kabina. Lauko baldai projektuoti atsižvelgiant į tradicinės regiono architektūros formas, medžiagas bei spalvas. Buvo naudojamas medis bei akmuo, įranga nudažyta natūraliam medžiui artima spalva.

 


Informacinis stendas prie kūlgrindos

 


Įrengta kūdra

 

Parengė: Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, vyr. specialistas Linas Šedvilas