2005 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės Pajevonio seniūnijos kolektyvui už Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio tvarkymo darbus.

 

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio su gyvenviete (A246KP)
tvarkymo darbai
(Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio rajonas, Marijampolės apskritis)

 

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete pradėtas tvarkyti 2000-2001 m. žiemą - pirmiausiai buvo iškirsti ant pylimo ir pylimo papėdėje buvęs krūmų sąžalynas. 2001-2002 m. žiemą, vadovaujantis surašytu želdinių tvarkymo aktu, pradėti kirsti pylimo šlaituose esantys medžiai.

2003 m. vasaros pradžioje prie kelio, vedančio link piliakalnio, pastatyta masyvi medinė skulptūra "Krivis" su rodykle į piliakalnį (autorius - liaudies meistras J. Zubavičius). Tų pačių metų vasarą prie piliakalnio buvo surengta pirmoji Rasos šventė (nuo to laiko rengiama kasmet).

2004 m. netoli piliakalnio įrengta natūralaus grunto, žvyruota apie 6×20 m dydžio automobilių stovėjimo aikštelė, šiaurrytinėje piliakalnio pusėje per Skardupio upelį nutiestas rąstinis tiltukas. Šio upelio pakrantėje įrengta lauko baldų poilsiavietė. Šiaurinėje piliakalnio papėdėje pastatyta paminklinė lenta iš perskelto medžio kamieno su išdrožtu užrašu "Kunigiškių piliakalnis saugomas valstybės" ir Lietuvos herbu.

2005 m. vasarą prie piliakalnio ant stulpo masyvaus medžio kamieno įrengtas informacinis stendas su išsamiu istoriniu aprašymu (pagal VšĮ "Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos" ir Vilkaviškio rajono savivaldybės paminklotvarkininkės Daivos Ambrasaitės projektą). Asfaltuota kelio, vedančio link piliakalnio, atkarpa.

Pro piliakalnį praeina pėsčiųjų ir dviratininkų turistinis takas, pažymėtas Vilkaviškio rajono turistinių maršrutų žemėlapyje (parengtas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės finansuotą projektą "Senovės piliakalniai ir gyvenvietės dabartiniame kraštovaizdyje").

Archeologijos paveldo objektų populiarinimui Pajevonio seniūnijoje vyko keli renginiai: 2003 m. vykusios šventės "Tik nesakyk, praeitie, kad nepažįsti mūsų" metu surengta konferencija "Pajevonio ir Sūduvos krašto priešistorė, jos archeologinės vertybės, piliakalniai ir senovės gyvenvietės (dalyvavo archeologas dr. A. Merkevičius); 2005 m. Pajevonyje buvo surengta tarptautinė konferencija "Kultūros paveldo apsauga ir pritaikymas turizmui". Šventėse dalyvavo Lenkijos Respublikos, Kaliningrado srities delegacijos.

Piliakalnio tvarkymo darbai bus tęsiami. Toliau bus tvarkomi piliakalnio želdiniai (kertami medžiai), asfaltuojama nauja kelio atkarpa pro piliakalnį. Pietinėje piliakalnio pylimo pusėje užkopimui į aikštelę ketinama įrengti medinius laiptus.

Piliakalnio tvarkymo darbus organizuoja ir vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pajevonio seniūnijos seniūnas Gediminas Bisikirskas. Lėšas piliakalnio tvarkymui ir priežiūrai skiria Vilkaviškio rajono savivaldybė.

 


Medinė skulptūra "Krivis" ir rodyklė į piliakalnį

 


Informacinis stendas su išsamiu piliakalnio aprašymu

 


Medinis tiltukas per Skardupio upelį

 


Paminklinė lenta su išdrožtu užrašu "Kunigiškių piliakalnis saugomas valstybės" ir Lietuvos herbu

 


Lauko baldų poilsiavietė

 

 

Parengė:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Ambrasaitė,

KPD Marijampolės teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius Ramūnas Kryžanauskas