2006 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje skirtas Marijampolės savivaldybės Varnupių kaimo bendruomenei už Varnupių „Kirvakalnio“ festivalį.

 

VARNUPIŲ „KIRVAKALNIO“ FESTIVALIS

 

Festivalio pobūdis – istorinis pažinimas. Renginys skirtas supažindinti Marijampolės apskrities gyventojus, apskrities gyventojus, apskrities svečius su mūsų krašto archeologine, kultūrine, etnografine praeitimi, įtraukti į vietines kaimo bendruomenes, taip pat siekiama populiarinti Marijampolės apskrities istorinį – archeologinį palikimą, suaktyvinti pažintinį – kultūrinį turizmą.

VIII – X amžių amatų, gyvenimo būdo, kariūnų tradicijū, Sūduvos krašto autentiškų etnografinių krašto dainų, kulinarinio paveldo kitų kultūros ir etnografinių tradicijų pristatymas, parodant Sūduvos krašto etninės kultūros savitumą, jotvingių genčių amatų pavyzdžius.

Tikimės, kad renginys sustiprins regiono gyventojų patriotiškumą, jaunimo domėjimąsi Lietuvos ir Sūduvos krašto istorija. Renginys populiarins Marijampolės apskrities istorinio – kultūrinio paveldo objektus, vietinės kaimo bendruomenės lavins organizacinius gebėjimus. Bus sutvarkytos Varnupių (Kirvakalnio) piliakalnio, „Patkavinio“ mitologinio akmens aplinkos.

Projekto partneris – Gižų kaimo bendruomenė, festivalio dalyviai - eksperimentinės archeologijos klubas „Pajauta“, gyvosios istorijos klubas „Varingiai“, Marijampolės savivaldybės folkloro ansamblis „Žvirgždė“, Marijampolės folkloro ansamblis „Žibinyčia“, VšĮ Amatų centras. Numatoma, kad festivalyje dalyvaus ir kiti dainų ir šokių kolektyvai, liaudies menininkai. Projekto vykdymo metu atlikti istoriniai – etnografiniai skaitymai Varnupių, Daukšių, Gižų mokyklose, išleistos skrajutės, pristatančios Varnupių ir Gižų kaimų kraštotyros tyrimus, lankytinus objektus. Vietovių lankytini objektai numatomi pristatyti Suvalkijos dviračių žiedo maršrute (populiarinant patį dviračių maršrutą).

 

PROBLEMA

Mūsų regione – Marijampolės savivaldybėje panašaus pobūdžio rengionių nebuvo vykdyta, Marijampolės apskrityje aktyviau panašaus pobūdžio renginius organizuoja šakiečiai, populiarindami Zanavykų krašto vardą, Vilkaviškio rajone energingai tvarkomi piliakalniai.

Vienas pagrindinių renginio tikslų – mūsų krašto paveldo objektų populiarinimas. Į šį procesą stengiamasi įtraukti bendruomenių narius, jaunuomenę ir kitus savivaldybės gyventojus.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Festivalio tikslas – supažindinti Sūduvos krašto gyventojus, ypač jaunuomenę, su krašto praeitimi, prastatyti Marijampolės savivaldybės istorinio – etnografinio paveldo objektus, remti vietinių kaimo bendruomenių iniciatyvas, bendradarbiavimą, kraštotyrinius tyrinėjimus. Tikimės, kad renginys sustiprins regiono gyventojų patriotiškumą, jaunimo domėjimąsi Lietuvos ir Sūduvos krašto istorija. Renginys populiarins Marijampolės apskrities istorinio – kultūrinio paveldo objektus, vietinės kaimo bendruomenės lavins organizacinius sugebėjimus.

 

REZULTATAI

Sutvarkyta Varnupių (Kirvakalnio) piliakalnio, „Patkavinio“ mitologinio akmens aplinka išleista 200 vnt.. laikraštukų, pristatančių Varnupių ir Gižų kaimus, bei 50 egz. plakatų, pristatančių patį renginį, sukurtas reklaminis filmukas, pristatantis festivalį. Lankytini gamtos – kultūros objektai pristatyti Suvalkijos dviračių žiedo maršrute (trūksta informacinės medžiagos ir priemonių, populiarinančių šį dviračių maršrutą). Suorganizuota gyvosios archeologijos diena – Varnupių „Kirvakalnio“ festivalis. Festivalį aplankė apie 1000 žmonių.

 

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

Festivalio organizatoriai: Varnupių kaimo bendruomenė.

Projekto vadovas: Varnupių kaimo bendruomenė tarybos pirmininkas Saulius Stanynas.

Rėmėjai: Marijampolės apskrities administracija, Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės savivaldybės kaimo bendruomenių asociacija, leidykla „Piko valanda“, knygynas „Ei, pelėda“, Marijampolės savivaldybės Igliaukos seniūnija, LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas.

 


Pirmieji festivalio dalyviai

 


Gižų etnografinis ansamblis

 


Pynėjai

 


Nėrėja kauline adata

 


Odininkas Algimantas Kensminas

 


Kalviai

 


Tošininkai Audronė Šapaitė ir Vytautas Butvilas

 


Medžio drožėjas

 


Pynėja Audronė Šapaitė

 


Tošininkas Vytautas Butvilas

 


Lietuvos viduramžių kariūnai

 


Dvikova

 

 

 

 


Festivalio dalyviai mėgina ginkluotis

 


Festivalis vakarop

 


Varnupių kaimo bendruomenės pirmininkas Saulius Stanynas apdovanoja festivalio dalyvius