2006 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių priežiūros srityje skirtas Ukmergės rajono savivaldybės Ukmergės miesto seniūnijos kolektyvui už Ukmergės miesto piliakalnio priežiūrą.

 

Ukmergės miesto piliakalnio (A1193) priežiūros darbai
(Ukmergės mietas, Ukmergės rajonas, Vilniaus apskritis)

 

APIE UKMERGĖS MIESTO PILIAKALNĮ

Ukmergės miesto piliakalnis atliko labai svarbų vaidmenį Ukmergės miesto kūrimosi etape. Anot mokslininko A. Miškinio, Ukmergė jau XIII a. buvo kaip svarbus administracinis, ūkinis centras. Gyvenvietė egzistavo pradžioje iki XV a. prie piliakalnyje buvusios medinės pilies, kairiajame Vilkmergėlės krante. Svarbiausius Ukmergės tūrinės – erdvinės kompozicijos bruožus miestui suteikė gamtos elementai – piliakalnis (kuriame iki XIV a. pabaigos ar XV a. pradžios stovėjo medinė pilis) bei Pilies kalnas (jame turbūt nuo XV a. pradžios stovėjo mūrinė pilis).

Tad miesto piliakalnis yra archeologinę, istorinę, rekreacinę vertę turinti kultūros paveldo vertybė, paskelbta saugoma valstybės.

Pagal Ukmergės kraštotyros muziejaus fonduose išlikusią ikonografinę medžiagą matyti, kad Ukmergės miesto piliakalnis buvo populiarus, jis buvo fiksuojama ano meto žmonių, kaip vienas iš svarbiausių miesto akcentų.

 


Vaizdas nuo tilto per Šventąją į piliakalnį XX a. I pusė
(nuotrauka iš Ukmergės kraštotyros muziejaus fondų)

 


Vaizdas nuo piliakalnio XX a. pr.
(nuotrauka iš Ukmergės kraštotyros muziejaus fondų)

 


Ukmergės kraštotyros muziejaus fonduose saugoma nuotrauka,
kurioje užfiksuota medelių sodinimo šventė, kuri įvyko XX a. pirmoje pusėje

 


Taip Ukmergės miesto piliakalnis atrodė 2006 metų rudenį

 

PILIAKALNIO PRIEŽIŪROS DARBAI

Ant Ukmergės miesto piliakalnio susiformavęs brandus lapuočių želdynas užgožė piliakalnį kraštovaizdyje. O tanki medžių laja sąlygojo piliakalnio šlaituose augančios velėnos išnykimą. Taip, ypač šiauriniame piliakalnio šlaite, susiformavo erozija.

 

 

2006 metų ankstyvą pavasarį Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Ukmergės miesto seniūnija, padedant ir patariant archeologui Z. Bauboniui bei Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyriausiajai valstybinei inspektorei Loretai Bukoveckienei, pradėjo organizuoti miesto piliakalnio tvarkymo darbus. Pagal Ukmergės piliakalnio (A1193) paveldosaugos ekspertizę 2006-03-31 buvo parengta piliakalnio tvarkymo schema ir, pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijai, buvo išduotas leidimas tvarkyti miesto piliakalnio želdinius.

Ukmergės miesto gyventojai apie tvarkomą piliakalnį buvo informuoti rajoninėje spaudoje (http://www.gzeme.lt/index.php?s_id=1&arch=1&date=2006-04-25). Jokių didesnių skundų, nepasitenkinimų dėl kertamų piliakalnio medžių Ukmergės rajono savivaldybė nesulaukė.

Piliakalnio tvarkymo darbus organizavo ir prižiūrėjo bei smulkesnius darbus, tokius kaip savaiminių krūmų kirtimą, laiptelių į piliakalnį remontą, atliko Ukmergės miesto seniūnija. Avarinių ir brandžių medžių nupjovimu rūpinosi UAB „Ukmergės paslauga“. Visiems šiems darbams Ukmergės rajono savivaldybė iš rajono biudžeto skyrė daugiau nei 20 tūkstančių litų.

Darbų organizatoriai – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūnijos seniūnas Stasys Jackūnas, seniūno pavaduotojas Vygintas Leonavičius.

 

Taip atrodė 2006 metais pavasarį tvarkomas miesto piliakalnis:

 

 

 


Tvarkomi laipteliai nuo Paupio gatvės 2006 m.

 


Šiaurinis piliakalnio šlaitas po darbų

 

Parengė: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Ramunė Narbutaitė