2007 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių priežiūros srityje skirtas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos seniūnui Gintarui Gružauskui.

 

 

MIGONIŲ PILIAKALNIO TVARKYMO DARBAI

(Migonių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r., Kauno aps.)

(A1302KP1)

Migonių piliakalnis įrengtas Kruonės kairiojo kranto aukštumos kyšulyje. Aikštelė orientuota Š­P kryptimi, ovali, 9,5 m ilgio, 16 m pločio. Jos P krašte supiltas 4 m aukščio, 13 m pločio pylimas, kurio išorinis 8 m aukščio šlaitas leidžiasi į 25 m pločio, 2 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 11-16 m aukščio.

 

Piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai

 Migonių piliakalnis yra vienas iš unikaliausių archeologijos paminklų. Kartu su senovės gyvenviete ir Migonių pilkapynu jis sudaro ne itin dažnai pasitaikantį kompleksą. Be to, šis piliakalnis įdomus ir tuo, kad yra gana ankstyvas (I tūkst. ­- II tūkst. pradžia). 1954-1955, 1957 m. piliakalnyje atlikti archeologiniai tyrinėjimai. Tyrimų metu užfiksuota, jog pylimas keturis kartus buvo taisytas, aukštintas, sustiprinti ir piliakalnio šlaitai. Tiriant piliakalnį ir gyvenvietę rasta daug lipdytos keramikos brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi. Individualių radinių (papuošalų, ginklų, buities įrankių) gana nedaug. Pagal radinių paplitimą ir gynybinių įtvirtinimų remontus matyti, kad piliakalnyje nuolat buvo gyvenama tik jo egzistavimo pradžioje. Tuo metu jis buvo žemesnis, aikštelė didesnė. Vėliau stiprinant gynybinius įtvirtinimus ir daugėjant gyventojų, aikštelė tapo per ankšta. Gyventojai persikėlė į papėdės gyvenvietę, o piliakalnis pradėtas naudoti kaip slėptuvė pavojų metu. Tuo tarpu jokie piliakalnio tvarkymo darbai anksčiau nebuvo vykdyti.

 

Piliakalnio tvarkymo darbai

 Piliakalnis buvo tankiai apaugęs lapuočiais medžiais, dėl medžių ir krūmų gausos sunkiai praeinamas, nesimatė likusios dalies jo gynybinių įtvirtinimų. Pylimo viršuje buvo įkurta laužavietė, o pats piliakalnis neatliko pažintinės funkcijos.

Būtent todėl 2007 m. gruodžio mėnesį buvo pradėtas Migonių piliakalnio želdinių tvarkymas – pradėti kirsti aikštelėje ir šlaituose augantys menkaverčiai krūmai ir medžiai, išskyrus pušį, ąžuolą ir kriaušę. Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos tinkamesniam piliakalnio pažinimui ir lankymui.

Piliakalnio tvarkymo darbai bus tęsiami ir toliau. Kelis metus planuojama kirsti ataugas, formuojama žolinė danga.

Piliakalnio tvarkymo darbus vykdė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos seniūnas Gintaras Gružauskas, darbus finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė.

 

1 pav. Piliakalnio, apaugusio menkaverčiais medžiais ir krūmais, vaizdas iš pietvakarių pusės. 2007 m. rugpjūčio mėn.

 

 

2 pav. Piliakalnio vaizdas po želdinių tvarkymo metu: piliakalnio vaizdas iš pietvakarių pusės

 

 

3 pav. Piliakalnio vaizdas po želdinių tvarkymo metu: piliakalnis iš rytų pusės

 

 

4 pav. Piliakalnio vaizdas po želdinių tvarkymo metu: piliakalnio pylimas iš pietų pusės