2008 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso archeologijos objektų atradimų srityje Didysis prizas skirtas Geležių ir Karsakiškio parapijų klebonui Egidijui Vijeikiui – už naujų archeologijos vertybių atradimus.

 

Geležių ir Karsakiškio parapijų klebonas kunigas Egidijus Vijeikis archeologija susidomėjo dar vidurinėje mokykloje: dalyvavo archeologo habil. dr. Algirdo Girininko vadovaujamose archeologinėse ekspedicijose prie Kretuono ežero, Baltojoje Vokėje, Čepkeliuose. Yra radęs akmeninių kirvių ir savo gimtinėje.

Pradėjęs dirbti Panevėžio rajone Geležių ir Karsakiškio parapijų klebonu išaiškino senovės žmonių gyvenvietę Pukiškio ežero rytiniame krante, ariamame lauke. Surinko daug titnaginių skelčių, gremžtukų bei rūpinosi, kad šią vietą apžiūrėtų archeologai. Kultūros paveldo centro archeologai, remdamiesi kunigo Egidijaus Vijeikio surinktais duomenimis, 2008 m. birželio 11 d. lokalizavo senovės gyvenvietę prie Pukiškio ežero. Apie tai kunigas E. Vijeikis parašė publikaciją maironiečių leidiniui „Sandrava“.

 

Pav. 1. Kunigo E. Vijeikio publikacija maironiečių leidinyje "Sandrava"

 

 

Pav. 2. Senovės gyvenvietė prie Pukiškio ežero

 

 

Pav. 3. Senovės gyvenvietė prie Pukiškio ežero

 

 

 

Pav. 4. Radiniai iš senovės gyvenvietės prie Pukiškio ežero