2008 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui už Daubarių I ir II piliakalnių tvarkymo darbus.

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius nuo pat darbo Savivaldybėje pradžios ypatingą dėmesį skiria kultūros paveldo puoselėjimui, paminklotvarkai. Direktoriaus iniciatyva bei rūpesčiu nuolat skiriamos lėšos rajone esančioms bažnyčioms, senkapiams, piliakalniams, paminklams tvarkyti ir prižiūrėti. Keletą paskutiniųjų metų ypač didelės investicijos buvo skirtos Daubarių ir Gyvolių piliakalniams sutvarkyti, Pievėnų bažnyčios altoriui bei profesorių Biržiškų namams restauruoti.

Savivaldybės vadovas, atsižvelgdamas į specialistų siūlymus, aplanko bei apžiūri kultūros, istorijos, archeologijos objektus, kuriuos būtina tvarkyti ar restauruoti. Taip pat nuolat palaiko ir skatina kaimo bendruomenių, mokyklų ir jaunimo iniciatyvas prižiūrint ir saugant kultūros paveldo objektus.

 

DAUBARIŲ I IR II PILIAKALNIŲ TVARKYMO DARBAI

(Daubarių km., Tirkšlių sen., Mažeikių r.)

 

Prieš daugelį metų Savivaldybė pradėjo organizuoti talkas Tirkšlių seniūnijoje esantiems Daubarių I ir II piliakalniams tvarkyti. Talkose dalyvavo pavieniai gyventojai, mokiniai, pagal viešųjų darbų programą įdarbinti žmonės.

2007-2008 metais kartu su Kultūros paveldo departamentu Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 180 tūkst. litų ir įgyvendino šį didžiulę vertę turintį projektą.

Dabar objektas pritaikytas lankymui. Čia dažnai laisvalaikį leidžia Mažeikių miesto gyventojai su šeimomis ir draugais, moksleiviai.

Atlikti tvarkymo darbai:

prie piliakalnių įrengta apžvalgos aikštelė su lauko baldais;

pastatytas informacinis stendas ir rodyklė, nurodanti kaip patekti prie šaltinio;

sutvirtintas Viešetės upelio ardomas II-ojo piliakalnio šlaitas;

sustabdyta mechaninė erozija: įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, takai, laiptai, tiltelis per Viešetės upelį;

numatyta pėsčiųjų takų sistema, kuri sureguliuos pėsčiųjų srautus.

1 pav. Daubarių I ir II piliakalniai

 

2 pav. Šlaitas prieš restauraciją

 

3 pav. Daubarių I piliakalnis restauracijos metu

 

4 pav. Daubarių II piliakalnio šlaito tvirtinimas

 

5 pav. Senasis ir naujasis lieptai per Viešetės upelį

 

6 pav. Tęsiamas pėsčiųjų takas nuo vieno piliakalnio prie antro

 

7 pav. Daubarių II piliakalnis po restauracijos

 

8 pav. Lieptas iki šaltinio

 

9 pav. Automobilių stovėjimo aikštelė