2009 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje Didysis prizas skirtas Kaišiadorių muziejaus muziejininkei Augustinai Kurilienei už leidinį „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“.

 

2009 m. Augustinos Kurilienės „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“ yra pirmasis visapusiškas vieno iš Lietuvos rajonų archeologijos objektų katalogas. Geografinės vietos jame jungia laikotarpį nuo akmens amžiaus iki naujųjų istorinių laikų, išlikusius paminklus ir muziejuje saugomus radinius. Leidinyje aprašomi Kaišiadorių rajono archeologijos paminklai ir vertybės. Jame pateikiama enciklopedinio pobūdžio informacija apie dabar esamus ir jau sunaikintus objektus. Aprašomos 55 senovės gyvenvietės ir radimvietės, 27 piliakalniai, 3 kapinynai, 11 senkapių, 5 dvarvietės, 1 vienuolynas bei 200 atsitiktinių radinių, taip pat 17 monetų lobių ar pavienių monetų radimviečių bei 7 alkakalniai ir 11 mitologinių akmenų. Tekstas iliustruotas žemėlapiais, planais, senosiomis ir dabartinėmis objektų nuotraukomis, radinių nuotraukomis ir piešiniais.

Archeologės A. Kurilienės sudarytas „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“ ypač vertinga knyga savo kraštą pažinti siekiantiems žmonėms, palengvina profesionalių tyrinėtojų darbą bei ženkliai prisideda prie informacijos apie Lietuvos archeologijos paveldą sklaidos.