2009 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių pritaikymo srityje skirtas Jonavos rajono savivaldybės administracijai už Mažųjų Žinėnų piliakalnio pritaikymo viešajam pažinimui darbus.

 

Mažųjų Žinėnų piliakalnis (Žinėnų k., Jonavos r., u. k. 21499) įrengtas Neries ir Slėnos upių santakoje, dešiniajame Neries krante. Piliakalnis vienas didžiausių Lietuvoje (aikštelė – iki 200 m ilgio). Piliakalnio šlaitai statūs, aukštis siekia 20-30 m, Neries pusėje — iki 43 m aukščio. Aikštelė pailgo trikampio formos, 50x130 m dydžio. Senovėje piliakalnis buvo gerai įtvirtintas. Dar ir šiandien iš trijų pusių piliakalnio aikštelę juosia 1-4 m aukščio gynybiniai pylimai ir iki 1 m gylio grioviai. Piliakalnis datuojamas XIV a.

Mažųjų Žinėnų piliakalniu susirūpinta ne be pagrindo: piliakalnio aikštelės R dalis nugriuvusi į Nerį, erozija ir dabar sparčiai vyksta palei visą piliakalnio ilgį. Gynybinių įtvirtinimų sistema bei pagrindinis pylimas, anksčiau tiesiant kelią, taip pat buvo apgadintas. Piliakalnis gausiai apaugęs lapuočiais ir pušimis. Mažųjų Žinėnų tyrimo ir tvarkymo darbams prireiks kelerių metų, o vėliau piliakalnį ketinama rekonstruoti.

2009 m. Mažųjų Žinėnų piliakalnis buvo pritaikytas viešajam pažinimui, atlikus šiuos objekto tvarkymo darbus:

• suprojektuotas ir nutiestas kelias iki piliakalnio;

• parengtas miškotvarkos projektas;

• pašalinti menkaverčiai želdiniai;

• įrengti riboženkliai ir informaciniai stendai.

 

1 pav. Mažųjų Žinėnų piliakalnis iš oro (Z. Baubonio nuotr.)

 

2 pav. Griūvantis Mažųjų Žinėnų piliakalnio rytinis šlaitas iš rytų pusės (G. Zabielos nuotr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Pokalbis apie piliakalnį (iš kairės į dešinę): A.Stirna, G.Zabiela, V.Beišinas (K. Lukoševičiūtės nuotr.)