2009 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Milašaičių kaimo bendruomenei ir Palukščio dvaro savininkui Romui Rudžinskui už Kejėnų archeologinio komplekso tvarkymo darbų organizavimą.

 

KEJĖNŲ ARCHEOLOGINIS KOMPLEKSAS (Raseinių r., Ariogalos sen.)

(Kejėnų piliakalnis MC5573; Kejėnų pilkapiai MC5574; Kejėnų kapinynas MC5575)

Kejėnų archeologinio komplekso tvarkymo darbai prasidėjo 2008 metais, t.y. dokumentų rengimas, leidimų derinimas, organizatorių ir talkininkų paieška. Entuziastingai ir noriai į kvietimą atsiliepė Milašaičių kaimo bendruomenė bei pagrindiniai darbų organizatoriai ir rėmėjai: Milašaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Romanas Daujotas, Palukščio dvaro savininkas Romas Rudžinskas ir Paliepių girininkijos girininkas Vytautas Bulota.

Gavusi leidimą Kejėnų komplekso tvarkymo darbams, bendruomenė suplanavo darbus 2008-2012 metams. Darbai buvo aptarti Palukščio dvare vykusiame susitikime: organizatoriai, Savivaldybės kultūros paveldo, Dubysos regioninio parko direkcijos bei Paliepių girininkijos specialistai sutarė dėl svarbiausio savo darbų tikslo – išvalyti teritoriją, iškirsti apžvalgos biržes, formuoti želdinius, pagal galimybę įrengti infrastruktūrą. Vykdant darbus laikytis metodinių nurodymų, konsultuotis su specialistais.

2009 m. išvalytas apsauginis griovys – išpjauti sausuoliai, krūmynai, alksniai, išvalyta piliakalnio aikštelė. Pradėta kirsti į PR apžvalginė biržė į Šventupio slėnį. Išvalyta apie 5,5 ha teritorija (4 ha paminklinės teritorijos ir 1,5 ha apsaugos zonos). Iškirsti krūmai, sausuoliai kaip malkos atiduoti dirbusiems žmonėms, bendruomenei. Talkų metu pasigaminta apie 50 m3 medienos, kuri panaudota laiptų pagaminimui. Ypač didelis dėmesys buvo skirimas ekologiškam šakų, krūmų, medžių liekanų apdorojimui. Susmulkinus šakas, irimo procesas suintensyvėja ir taip greičiau atstatomas medžių augimui reikalingas sluoksnis.

Raseinių rajono savivaldybės lėšomis pastatyti 2 paminkliniai kelio ženklai prie Žemaičių plento į Milašaičius ir prie objekto, pagaminti ir įrengti laiptai. 2009 m. surengtos 8 talkos, kuriose dirbo daugiau nei 300 talkininkų. Sutvarkytame piliakalnyje nuolat organizuojamos įvairios šventės ir renginiai: Žemės dienos ir Baltų vienybės dienos minėjimai, Joninės ir daugelis kitų.

 

Informaciją paruošė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. Specialistė kultūros vertybių apsaugai Gražina Pečkaitienė.

 

1 pav. Vasario mėnesio talka Kejėnuose

 

2 pav. V. Milašausko naudojama šakų smulkinimo technika

 

3 pav. Visada pakilios nuotaikos jaunieji talkininkai)

 

4 pav. Ūkininkas su savo technika

 

5 pav. Talkininkų būrys pasibaigus talkai

 

6 pav. Žemės dienos paminėjimas