2010 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių pritaikymo srityje skirtas Raseinių rajono savivaldybės administracijai už Molavėnų archeologijos komplekso pritaikymo pažintinei rekreacijai darbus.

 

MOLAVĖNŲ PILIAKALNIŲ KOMPLEKSO
IŠSAUGOJIMAS IR PRITAIKYMAS

Molavėnų piliakalnių kompleksas yra Nemakščių seniūnijoje, prie Molavėnų ir Graužių kaimų, šiuo metu gerai pasiekiamoje, ypač pažintiniam turizmui patrauklioje vietoje, ledynmečių upių tėkmių suformuotame moreniniame slėnyje. Poledynmečio upių ir jų intakų tėkmės suformuotose erozinių raguvų geomorfologiniuose dariniuose gausu senovės baltų gyvenamųjų teritorijų ir gynybinių įrenginių. Todėl Molavėnų piliakalnių kompleksas ir Jūkainių geomorfologinis draustinis, su įruoštu pažintiniu – rekreaciniu taku – vienas iš svarbiausių ir šiuo metu lankomiausių objektų.

Molavėnų piliakalnių kompleksas – tai išskirtinis istorinę reikšmę turintis objektas. Pirmasis piliakalnis, vad. Kauprėmis, datuojamas I-II tūkst. pradžia. Greta Šešuvies slėnio yra lankstas, vadinamas Bliūdu – tai išlikęs amfiteatras. Šešuvies ir Jaujupio santakoje stūkso didingas antrasis piliakalnis, datuojamas II tūkst. pradžia. Komplekso teritorijoje yra Molavėnų ąžuolas, buvusios šventgirės palikuonis ir vienas didžiausių Lietuvoje – Skirtino akmuo.

Molavėnų piliakalnių kompleksas įtrauktas į nacionalinį autoturizmo maršrutą „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ ir vietinius maršrutus: „Ženkime kultūros paveldo ir istorijos takais“ bei „Pažink Raseinių kraštą“.

Molavėnų archeologiniame komplekse organizuojami renginiai, šventės, koncertai, sutraukiantys minias žmonių iš visos Lietuvos. Renginių metu lankosi iki 10 tūkst. rajono, šalies gyventojų ir svečių. Vykdoma programa mokiniams „Rajono piliakalniai“, Raseinių krašto istorijos muziejus organizuoja pažintines ekskursijas, konkursus, viktorinas.

 

 

Apie projektą

Piliakalnių kompleksas buvo prastos būklės, nepritaikytas lankymui, nebuvo sutvirtinti piliakalnių šlaitai, nebuvo takų, aikštelių, tualetų, informacinių nuorodų, stendų bei kitos, lankytojams būtinos, infrastruktūros.

Raseinių rajono savivaldybės administracija parengė projektą „Molavėnų piliakalnių komplekso išsaugojimas ir pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ ir gavo finansavimą. 2008 m. su LR Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis.

Projekto tikslas – sutvarkyti piliakalnių kompleksą ir pritaikyti jį kultūros ir viešojo turizmo reikmėms, sukuriant reikiamą infrastruktūrą.

2005 metais buvo parengta Molavėnų piliakalnių sutvarkymo ir pritaikymo turizmui programa. Programos įgyvendinimas įtraukiamas į Valstybės paminėjimo tūkstantmečio rajono savivaldybės darbų programą.

Buvo numatyti 2 piliakalnių komplekso tvarkymo darbai:

- paruošiamasis etapas (2006-2008 m.), kurio metu buvo atlikti papildomi tyrimai, parengtas techninis projektas, projekto ekspertizė;

- tvarkymo darbų etapas (2009-2010 m.).

 

Įgyvendinus projektą sukurta infrastruktūra:

• Takai ir aikštelės – 3923 m2.

• Laiptai ir medinė dangos aikštelės – 591 m2.

• Teritorijos apžvalginis takas/kelias – 1943 m2.

• Aikštelė žiūrovams.

• Rekonstruoti tilteliai.

• Įrengta teritorija prekyvietėms – mugių aikštė – 1500 m2.

• Automobilių stovėjimo aikštelės – 2000 m2.

• Elektros tinklai.

• Įrengta drenažo sistema.

• Atokvėpio aikštelės, pavėsinės sus suolais, lauko baldai.

• Teritorijos ir atskirų objektų informaciniai stendai.

• Laužavietės, šiukšliadėžės, konteineriai, tualetai.

 

1 pav. Archeologiniu tyrimus atliko VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ (vad. O. Fediajevas)

 

2 pav. Eroduojančių šlaitų tvirtinimo darbus atliko UAB „Bilderis“ (vad. S. Matelis)

 

3 pav. Piliakalnių kompleksas pritaikytas žmonėms su negalia

 

4 pav. Įrengtos pavėsinės su suolais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Šventė Molavėnų piliakalnių komplekse

 

6 pav. Respublikinio konkurso „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2009. Turizmas ir saugomos teritorijos“ komisija Molavėnuose