2011 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje Didysis prizas skirtas Utenos A. Šapokos gimnazijos istorijos mokytojui Valdui Šukevičiui už jaunųjų archeologų būrelio įsteigimą ir archeologijos populiarinimą jaunimo tarpe.

 

 

Valdas Šukevičius jau nuo 1986 metų, dirbdamas Utenos 1-oje vidurinėje mokykloje (dabar “Saulės” gimnazija), įkūrė archeologijos burelį, kuriam ir vadovavo. Vėliau, dirbdamas Utenos A. Šapokos gimnazijoje, taip pat suburė nemažą būrį vaikų, besidominčių archeologija.

Vadovaudamas jaunųjų archeologų būreliui, aktyviai bendradarbiavo su Utenos kraštotyros muziejumi. Kelerius metus kartu su mokiniais padėjo vykdyti archeologinius kasinėjimus Utenos rajono Ruklių kaime ir pačiame Utenos mieste. Kartu su mokiniais dalyvavo respublikinėje kraštotyrinėje ekspedicijoje Aukštaitijos regione. Gana nemaža dalis per kasinėjimus aptiktų radinių dabar eksponuojama Utenos kraštotyros muziejuje. Vėliau su jaunaisiais archeologais įsijungė į respublikinį projektą “Kultūros paveldo mokymai jaunimui”, kuriame sėkmingai dalyvauja jau penkerius metus. Projekto metu atliko kasinėjimus Dubingiuose, buvusioje Radvilų piliavietėje (Molėtų r.). 2011 m. su Vokietijos “Folksbund” organizacijos atstovais jaunieji archeologai dirbo ekshumuojant I ir II Pasaulinių karų vokiečių karių palaikus Utenoje.

Visa sukaupta informacija yra publikuojama vietinėje spaudoje, daromi nuveiktų darbų pristatymai gimnazijos bendruomenei. 2011 m. Utenos istorijos mokytojų metodiniame būrelyje pristatė istorinę medžiagą apie I ir II Pasaulinių karų vokiečių karių kapines ir įdomesnius ekshumacijos darbų etapus, radinius.

Valdo Šukevičiaus vadovaujamo būrelio jaunosios archeologės 4 klasės gimnazistės Ingridos Jučiūtės darbas pristatytas 2010/2011 m. respublikiniame konkurse “Seniausi žmonių gyvenimo pėdsakai mano gyvenamoje vietovėje” pelnė II-ą vietą.

Planų yra ir ateityje. Utenos rajono paveldosaugos specialistui pasiūlius, jaunieji archeologai ruošiasi ekspedicijai atlikti kultūros paveldo objektų stebėseną, nustatant jų būklę. Tokiu būdu moksleiviai artimiau susipažins su krašto istorija, kultūra, paveldosauga.

 

1 pav. Projekto “Kultūros paveldo mokymai jaunimui” dalyviai

 

2 pav. Jaunieji archeologai kasinėjimuose