2011 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių pritaikymo srityje skirtas Neries regioninio parko direkcijai už Bradeliškių ir Buivydų piliakalnių komplekso pritaikymo darbus pažintinei rekreacijai.

 

BRADELIŠKIŲ IR BUIVYDŲ PILIAKALNIŲ KOMPLEKSAS
(Dūkštų sen., Vilniaus r.)

2011 m. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Neries regioninio parko direkcija, vykdydamos ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)” užbaigė Bradeliškių ir Buivydų piliakalnių tvarkymo darbus.

Iki tvarkymo abu piliakalniai buvo avarinės būklės. Bradeliškių piliakalnio šiauriniame ir šiaurės rytiniame šlaituose buvo susiformavusios didelės nuošliaužos, šlaituose vyko grėsmingi erozijos procesai, nyko piliakalnio kultūrinis sluoksnis. Bradeliškių piliakalnio šlaitai ir dalis aikštelės buvo apaugę menkaverčiais krūmais ir atžalomis, nebuvo lankytojams įrengtų takų. Buivydų piliakalnio šiauriniame ir vakariniame šlaituose taip pat susiformavusios nuogriuvos, vyko stiprūs erozijos procesai, piliakalnio teritorija buvo apaugusi menkaverčiais medžiais ir krūmais, ardančiais kultūrinį sluoksnį. Be to, nors piliakalnius skiria tik keli šimtai metrų dėl menkaverčių medžių ir krūmų ant Buivydų piliakalnio, nebuvo galima vizualiai šių dviejų piliakalnių sujungti į bendrą vieną kompleksą.

Piliakalnių tvarkymo darbų atlikimas buvo vienas didžiausių iššūkių, nes iki abiejų piliakalnių tvarkymo vietų nebuvo jokių privažiavimų. Sprendžiant šią problemą, per Dūkštos upę ties Bradeliškių piliakalniu buvo įrengta laikina pralaida ir įrengtas kelias. Ypatingai sudėtingai vyko Buivydų piliakalnio šlaito tvirtinimo darbai. Buvo pasirinktas nestandartinis ir vienintelis galimas medžiagų privežimo būdas: nuo piliakalnio šlaitų nukirsti medžiai ir šakos buvo klojamos į šalia piliakalnio esančios griovos dugną, ant jų tiesiama geotekstilė ir užpilamas žvyro sluoksnis. Šiuo laikinu keliu ir buvo nugabenta 520 tonų akmenų šlaito tvirtinimo darbams atlikti.

 

Bradeliškių piliakalnio teritorijoje buvo atlikti:

• želdinių tvarkymo darbai (4,7 ha),

• sutvirtintas 3300 kv. m piliakalnio šlaitas,

• įrengtas 1,5 m pločio ir 460 m ilgio takas su skaldinėlio danga,

• įrengtos 6 kv. m apžvalgos aikštelė ir 6 kv. m atokvėpio aikštelė,

• įrengtas terasuotas takas (18 m),

• pastatyti paminkliniai riboženkliai (2 vnt.), suoliukas (1 vnt.),

• likviduota 72 kv. m skrodė.

 

Buivydų piliakalnio teritorijoje buvo atlikti:

• želdinių tvarkymo darbai (3,56 ha),

• sutvirtintas 2200 kv. m piliakalnio šlaitas,

• įrengtas 1,5 m pločio ir 290 m ilgio takas su skaldinėlio danga,

• įrengta 15 kv. m atokvėpio aikštelė, mediniai laiptai (12 m), terasuotas takas (30 m), medinė tvorelė (13 m), suoliukai (2 vnt.), paminklinis riboženklis (1 vnt.),

• likviduota 22 kv. m skrodė,

• užpilti savaiminiai takai (250 kv. m).

 

1 pav. Bradeliškių ir Buivydų piliakalnių kompleksas iki tvarkymo darbų (2006 m.) ir po jų (2011 m.)

 

2 pav. Bradeliškių piliakalnio tvarkymo darbai (autorius S. Pupininkas)

 

3 pav. Bradeliškių piliakalnis po tvarkymo darbų atlikimo (autorius S. Pupininkas)

 

4 pav. Buivydų piliakalnio tvarkymo darbai (autorius S. Pupininkas)

 

5 pav. Buivydų piliakalnis po tvarkymo darbų atlikimo (autorius V. Balkūnas)