Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos
kraštotyrinis darbas
JONAVOS KRAŠTO ARCHEOLOGIJA

Darbą atliko mokyklos jaunieji kraštotyrininkai:
Simona Lepinskaitė 8 kl.
Justinas Mačikūnas 8 kl.
Kristina Mickevičiūtė 8 kl.
Sandra Mikalauskaitė 8 kl.
Ingrida Simovičiūtė 8 kl.

 

Darbo vadovai kraštotyrininkai:
Rimantė Tarasevičienė
Artūras Narkevičius

 

Darbe pristatomi Jonavos krašto archeologiniai paminklai:

Piliakalniai
Akmenys
>>>Pilkapiai
Senkapiai
Gynybiniai įtvirtinimai
Akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės

 

PILKAPIAI

Tartokų pilkapiai

Vareikių pilkapiai

Užupės pilkapiai

Vanagiškių pilkapiai

Dagilionių I-II pilkapiai

Padaigų I-II pilkapiai

 

TARTOKŲ PILKAPIAI
Jonavos raj., Ruklos seniūnija

Tartokų pilkapiai yra 180m į šiaurės vakarus nuo Lomenos upės kairiajame krante, Gaižiūnų girininkijos, Gaižiūnų miško 45 kvartale, jo šiaurės vakarų dalyje, 450 m nuo tilto per Lomenos upę, 700 m į pietus nuo Tartokų piliakalnio, abipus kelio Jonava - Kaišiadorys.
Kairėje kelio Jonava – Kaišiadorys pusėje, 25 m nuo kelio yra 70 cm aukščio ir 8 m skersmens suplokštėjęs pilkapis. Dešinėje kelio pusėje išsiskiria du suplokštėję pilkapiai. Abu jie 70-80 cm aukščio ir 7- 9 m skersmens. Pilkapiai yra pušyne. Jų teritorijoje iškasti apkasai-grioviai.
Tiksliai nustatyti pilkapių skaičių sunku, nes, kaip teigia vietos gyventojai, anksčiau toje vietoje buvo pustomas smėlis ir kai kurių pilkapių sampilai matomai nupustyti.
Jau prieš Antrąjį pasaulinį karą šioje vietoje buvo randama papuošalų. Dalis jų pateko į Semeliškių bažnyčią.

Literatūra ir šaltiniai apie Tartokų pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. KPCA, F-27, ap - 1, sv. - 20. J. Markelevičius.- Vilnius, 1970, p. 4

VAREIKIŲ PILKAPIAI
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

Vareikių pilkapiai yra Šventosios upės kairiajame krante, šalia kaimo, miške, 300m į rytus nuo kelio Upninkai - Saleninkai ir kelio einančio į Vareikius sankryžos, Santakos girininkijos 20 kvartale. Iš viso yra 40 pilkapių. Grupės šiaurinėje dalyje geriau išlikę, sampilai 6-9m skersmens iki 1,5m  aukščio, o pietvakarių dalyje sampilai žemi, išskleisti.
Vietiniai gyventojai rasdavę pilkapiuose geležinių dirbinių, bet jie neišliko. Pietvakarių dalyje dalis pilkapių suarta.

Literatūra ir šaltiniai apie Vareikių pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. A. Biržiška. Lietuvos miestai ir miesteliai. III tomas, Kėdainių apskritis. – Kėdainiai, 1934m., p. 386, 387
4. V. Judrys. Jonava. – Vilnius, 1972m., p. 108
5. KPCA, F-27, ap - 1, sv. - 20. J. Markelevičius - Vilnius, 1970, p. 14
6. KPCA, F-7, ap - 1, sv.  – 146. A. Tautavičius - Vilnius, 1970, p. 1
7. Lietuvos TSR archeologijos atlasas V tomas.- Vilnius, 1977, p. 119
8. Ivanauskas E. Neaiškių archeologijos objektų žvalgomieji tyrinėjimai Jonavos, Kaišiadorių, Šakių, Mažeikių ir Akmenės rajonuose 1999m. (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1989 ir 1999m., Vilnius 2000m., p. 518 )

UŽUPĖS PILKAPIAI (IX-XII a.)
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

Užupės pilkapiai yra Užupės kaime, Ąžuolinės girininkijoje, Papločio miške prie kelio, Šventosios upės dešiniajame krante. Į pietus nuo kaimo, miške išliko 12 pilkapių. Sampilai 6-8 m skersmens, 3 m skersmens apjuosti grioviais.
Daugelis pilkapių kasinėti. Duomenų apie radinius nėra.

Literatūra ir šaltiniai apie Užupės pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. KPCA, F-27, ap - 1, sv.- 20. J. Markelevičius - Vilnius, 1970, p. 13
6. KPCA, F-7, ap - 1, sv.– 146. A. Tautavičius - Vilnius, 1971, p. 15, 16
7. Lietuvos TSR archeologijos atlasas V tomas.- Vilnius, 1977, p. 116 - 177

VANAGIŠKIŲ (KAPUŠILA) PILKAPIAI (VI-XII a.)
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

Vanagiškių pilkapiai yra Vanagiškių kaime. 80m į šiaurės rytus nuo buvusio Padaigų gamybinio centro, rytinėje kaimo dalyje, Neries dešiniajame krante. Yra 40 pilkapių. Pilkapiai išpustyti vėjo, apardyti dirbant lauką, o vėliau statybų.
1934, 1971m. iš suardytų, sudegintų mirusiųjų kapų į muziejus pateko VI- XIIa. dirbinių.
Radiniai laikomi KVIM, 965:I-2, 1884:I-3, IEM (3 kirviai ir 4 įmoviniai ietigaliai).

Literatūra ir šaltiniai apie Vanagiškių pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. KPCA, F-27, ap - 1, sv. - 20. J. Markelevičius - Vilnius, 1970, p. 13
6. KPCA, F-7, ap - 1, sv. – 146. A. Tautavičius - Vilnius, 1971, p. 16
7. Lietuvos TSR archeologijos atlasas III tomas.- Vilnius, 1977, p. 119
8. Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973, p. 227
9. P. Kulikauskas, R. Kulikauskas, A. Tautavičius. Lietuvos archeologijos bruožai. – Vilnius, 1961, p. 557
10. E. Būtėnas. Vanagiškių pilkapyno tyrinėjimai 1997m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997m. – Vilnius, 1998, p. 138 - 142

DAGILIONIŲ I-II PILKAPIAI (apie IX-XII a.)
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

I - Dagilionių pilkapiai yra Dagilionių kaime, Santakos girininkijoje 16 kvartale, Šventosios upės kairiajame krante. Miške prie kelio einančio į Vareikius yra 2 pilkapių grupės, maždaug per 300 m viena nuo kitos. Abejose po 10 pilkapių. Sampilai 6-9 m  skersmens ir iki 1,5 m aukščio apjuosti grioviais.
Dalis pilkapių apardyti lobių ieškotojų. Duomenų apie radinius nėra.

II - Dagilionių pilkapiai yra Dagilionių kaime, apie 0,65 km nuo pirmosios pilkapių grupės, apie 0,5 km į pietus nuo Šventosios upės kairiojo kranto, Santakos miško 16 kvartale, abipus kelio Upninkai-Saleninkai. Pilkapiai apaugę mišku. Pilkapyne yra 10 pilkapių, kurių sampilai 6-9 m skersmens ir iki 1,5 m aukščio, apjuosti grioviais. Pilkapyne žmonės buvo laidojami nedeginti.

Literatūra ir šaltiniai apie Dagilionių I –II pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. KPCA, F-7, ap - 1, sv.  – 146. A. Tautavičius - Vilnius, 1971, p. 7
6. Lietuvos TSR archeologijos atlasas II tomas.- Vilnius, 1975, p. 93
7. Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973, p. 227
8. J. Stankus. Dagilionių pilkapių tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997m. – Vilnius, 1998, p. 157 – 158
9. B. Kviklys. Mūsų Lietuva. II tomas, p. 367

PADAIGŲ I-II PILKAPIAI
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

I - Padaigų kaimo pilkapiai yra 0,35 km į šiaurę nuo keliuko Padaigai-Gegutės, apie 0,15 km į pietvakarius nuo pievos Karčemkos pietvakarinio pakraščio, 0,23 km Į rytus nuo Neries upės, dešiniajame jos krante, Upninkų miško 60 kvartale.
Plotas iš pietų į šiaurę 0,7 km, iš vakarų į rytus 0,05 km Teritorijos plotas 0,3 ha visas apžėlęs mišku.

II - Padaigų kaimo pilkapiai yra 0,35 km į pietus nuo pietinio pievos Karčemkos pakraščio, 0,4 km į rytus nuo Padaigų kaimo šiaurinės sodybos, abipus sodybos einančio keliuko, 0,45 km į rytus nuo Neries upės, dešiniajame jos krante, Upninkų miško 64 kvartale. Pilkapių plotas iš pietryčių į šiaurės vakarus 0,1 km ir iš pietvakarių į šiaurės rytus 0,06 km. Teritorijos plotas 0,3 ha visas apžėlęs mišku.

Literatūra ir šaltiniai apie Padaigų I - II pilkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. KPCA, F-27, ap - 1, sv. - 20. J. Markelevičius - Vilnius, 1970, p. 11