Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos
kraštotyrinis darbas
JONAVOS KRAŠTO ARCHEOLOGIJA

Darbą atliko mokyklos jaunieji kraštotyrininkai:
Simona Lepinskaitė 8 kl.
Justinas Mačikūnas 8 kl.
Kristina Mickevičiūtė 8 kl.
Sandra Mikalauskaitė 8 kl.
Ingrida Simovičiūtė 8 kl.

 

Darbo vadovai kraštotyrininkai:
Rimantė Tarasevičienė
Artūras Narkevičius

 

Darbe pristatomi Jonavos krašto archeologiniai paminklai:

Piliakalniai
Akmenys
Pilkapiai
>>>Senkapiai
Gynybiniai įtvirtinimai
Akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės

 

SENKAPIAI

Laikiškių senkapiai

Keižonių senkapiai

Pabartonių senkapiai

Skrebinų I senkapiai

Skrebinų II senkapiai

Sangailiškių senkapiai

Pauliukų senkapiai

Mitėniškių senkapiai

 

LAIKIŠKIŲ SENKAPIAII
Jonavos raj., Kulvos seniūnija

Laikiškių senkapiai yra Laikiškių kaime. 250m į šiaurės rytus nuo kelio Kaunas - Šėta ir kelio, einančio į Čičinus sankryžos, prie kelio Skrebinai - Kulva.
Senkapiai su XI – XII a. griautiniais kapais. Tai kalvelė iki 4-5m aukščio. Pusė nukasta tiesiant kelią. Kulvoje kasant bulviarausius buvo aptinkama žmonių ir arklių kaulų, taip pat kitokių radinių. 1937m. iš jų į kultūros muziejų pateko keletas XI – XII a. žirgo aprangos dirbinių. Būta ir vėlesnių kapų (minimos rastos monetos). Šiuo metu senkapiai neardomi.

Literatūra ir šaltiniai apie Laikiškių senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. R. Karaliūnienė. Jonava – Lietavos kraštas. – Vilnius, 1999, p. 49
6. P. Kulikauskas, R. Kulikauskas, A. Tautavičius. Lietuvos archeologijos bruožai. – Vilnius, 1961, p. 552
7. Lietuvos žemės vardynas (saugomas Lietuvių kalbos institute)

KEIŽONIŲ SENKAPIAI
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

Keižonių senkapiai yra Keižonių kaimo vakarinėje dalyje nuo veikiančių kaimo kapinių, prie buvusios Adelės Paplauskienės sodybos.
Senkapiai iškasinėti duobėmis, apaugę stambiomis pušimis. Kasant randama žmonių kaulų, surūdijusių ginklų ir ištižusių švino gabalėlių (matyt ištižę kulkos). Spėjama, kad būta mūšio ir karių palaidojimo vieta.

Literatūra ir šaltiniai apie Keižonių senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973, p. 227

PABARTONIŲ SENKAPIAI
Jonavos raj., Kulvos seniūnija

Pabartonių senkapiai yra Pabartonių kaime prie pat kelio Jonava -Skrebinai. Paminklinės teritorijos dalis : šiaurės pietuose 55 m, rytų vakaruose 63 m.

Literatūra ir šaltiniai apie Pabartonių senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas

SKREBINŲ I SENKAPIS (XIV-XVII a.)
Jonavos raj., Kulvos seniūnija

Skrebinų senkapiai yra Skrebinų kaime, dešinėje kelio Jonava - Skrebinai pusėje, 760m į pietryčius nuo Skrebinų kaimo kapinių, 820m į rytus nuo kelių sankryžos Jonava - Skrebinai ir Truskava - Kaunas.
Tai 5-7m aukščio kalva, apsodinta pušimis ir eglėmis. Pati kalvos viršūnė apsodinta jaunomis pušaitėmis.
1970m. teritoriją kasinėjo archeologai, vadovaujami V. Urbonavičiaus. Buvo ištirtas 490m plotas. Rasti 153 griautiniai palaidojimai ir vienas žirgo kapas bei 460 archeologinių radinių. Kapinynas datuojamas XIV - XVII a., bet prieš tai, toje vietoje buvo laidojami deginti mirusieji.

Literatūra ir šaltiniai apie Skrebinų I senkapį
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973m., p. 226
6. R. Karaliūnienė. Jonava – Lietavos kraštas.- Vilnius, 1999, p. 49
7. KPCA, F-7, ap. - 1, sv. - 146. A. Tautavičius - Vilnius, 1971, p. 14
8. V. Urbonavičius. Skrebinų senkapio ( Jonavos raj. ) tyrinėjimai 1970m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971m. – Vilnius, 1972, p. 62- 67

SKREBINŲ II SENKAPIS (LIEPKALNIS)
Jonavos raj., Kulvos seniūnija

Skrebinų senkapiai (dar vadinamas Liepkalniu) yra Skrebinų kaime, 50m į rytus nuo visuomeninio sodo, nuo kelio Kaunas - Šėta, 150m į rytus prie pat Vlado Šukevičiaus sodybos.
Senkapio aikštelė ovalo formos, smarkiai apardyta, kasant bulviarausius. Vakarinis senkapio šlaitas apgriuvęs. Randama kaulų.
Žmonės pasakoja, kad buvo randama akmeninių kirvukų ir pinigų su kryžiais. Jų manymu, tai būsią kryžiuočių karių kapinės, bet tikrai niekas nežino jų kilmės. Radinių neišliko.

Literatūra ir šaltiniai apie Skrebinų II senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. R. Karaliūnienė. Jonava – Lietavos kraštas.- Vilnius, 1999, p. 49
6. KPCA, F-27, ap - 1, sv. - 22. J. Markelevičius - Vilnius, 1970, p. 4
7. Lietuvos vardynas ( saugomas Lietuvių kalbos institute )

SANGAILIŠKIŲ SENKAPIAI
Jonavos raj., Kulvos seniūnija

Sangailiškių senkapiai yra prie pat smėlio karjero, ribojasi su ūkininko B. Kodžio žeme.
Paminklo teritorija užima 2 ha. Reguliuojamo užstatymo zona sutampa su saugoma landšafto zona 92,8 ha.

Literatūra ir šaltiniai apie Sangailiškių senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas

PAULIUKŲ SENKAPIAI (KAPELIAI)
Jonavos raj., Žeimių seniūnija

Pauliukų senkapiai (dar vadinami “Kapeliais”) yra apie 0,7km į  vakarus nuo senosios Pauliukų kaimo gyvenvietės.
Ankščiau čia žmonės kasdami žvyrą  rasdavo stambių žmonių kaulų. Šiuo metu šios vietos niekas nekasinėja. Kapeliai netyrinėti, palaidojimų amžius nenustatytas, vietovė apleista, tiksli palaidojimų vieta nežinoma.

Literatūra ir šaltiniai apie Paliukų senkapius (Kapelius)
1. KPCA, F-1, ap - 1, sv. - 51. Archeologijos paminklų dokumentai 1924 – 1939m., p. 269, 270
2. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
3. Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973m., p. 227

MITĖNIŠKIŲ SENKAPIAI
Jonavos raj., Žeimių seniūnija

Mitėniškių senkapiai buvo netoli Mitėniškių (Montvilų) dvaro, į Šėtos pusę, kur dabar žvyro karjeras. Kasant žvyrą, karjero teritorija priartėjo prie senkapių. Pagal TSRS Kultūros ministerijos kolegijos nutarimą Nr.448 šie senkapiai buvo išbraukti iš vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašo.
Šiuo metu senkapių vietoje gilus žvyro karjeras su vandens telkiniais. Kasant žvyrą, buvo rasta archeologinių radinių, bet jie neišliko.
Vietinių entuziastų dėka (kraštiečių klubo “Žeimių ainiai”) 2003 m. rugpjūtį prie karjero buvo pastatytas simbolinis stogastulpis - Mitėniškių senkapiams atminti. Jis simbolizuoja nužmogėjimą, kai dėl materialinių vertybių buvo sunaikintas protėvių atminimas.

Literatūra ir šaltiniai apie Mitėniškių senkapius
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. LR istorijos ir kultūros paminklų sąrašas ( 1978 – 1990) I dalis. – Vilnius, 1993m., p. 120