Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos
kraštotyrinis darbas
JONAVOS KRAŠTO ARCHEOLOGIJA

Darbą atliko mokyklos jaunieji kraštotyrininkai:
Simona Lepinskaitė 8 kl.
Justinas Mačikūnas 8 kl.
Kristina Mickevičiūtė 8 kl.
Sandra Mikalauskaitė 8 kl.
Ingrida Simovičiūtė 8 kl.

 

Darbo vadovai kraštotyrininkai:
Rimantė Tarasevičienė
Artūras Narkevičius

 

Darbe pristatomi Jonavos krašto archeologiniai paminklai:

Piliakalniai
Akmenys
Pilkapiai
Senkapiai
Gynybiniai įtvirtinimai
Akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės

 

Dėl lėšų trūkumo negalėjome aplankyti visų Jonavos rajono archeologinių paminklų, todėl su daugeliu susipažinome tik iš archyvinės medžiagos.

Buvo iškelti šie kraštotyrinio darbo tikslai ir uždaviniai:
1. Skatinti mokinius domėtis Jonavos krašto archeologijos paminklais, juos branginti, tvarkyti ir saugoti.
2. Mokyti, kaip kaupti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą.
3. Propaguoti kultūros paveldo išsaugojimo svarbą.

Kraštotyros būrelio vadovas Artūras Narkevičius atvežė iš archyvų atšviestas archeologinių tyrinėjimų 1924–1939 m. ataskaitas, moksleiviai surinko literatūrą, kurioje galėtų būti duomenų apie Jonavos krašto archeologiją. Peržiūrėję archeologines ataskaitas, trumpai aprašėme archeologinius paminklus, surinkome nuorodas, kuriose minimi mūsų tyrinėjami objektai. Aplankėme keletą piliakalnių, juos fotografavome, apklausėme vietinius gyventojus, ar nėra legendų apie šias vietoves. Užrašėme kelias legendas apie piliakalnius. Sužinojome penkias vietoves Žeimių seniūnijoje, kur buvo sunaikinti senkapiai: Blauzdžių, Mitėniškių, Normainių, Pauliukų ir Žeimių. Dėl mūsų seniūnijoje sunaikintų senkapių kreipėmės į seniūnijos vadovus. Suradome rėmėjus ( kraštiečių klubas “Žeimių ainiai”), kurių iniciatyva buvo įamžintas Žeimių, Mitėniškių ir Blauzdžių senkapių atminimas (išdrožti ir pastatyti du stogastulpiai ir kryžius). Mokykloje buvo paskelbtas piešinių konkursas “ Mano svajonių pilis”. Dalis konkurse dalyvavusių piešinių puošia šį darbą. Darbą sudaro 187 lapai.

 

Yra du šio darbo vadovai, kadangi, 2004 m. pavasarį, kada buvo paskelbtas konkursas, mokyklos kraštotyros būreliui vadovavo kraštotyrininkas Artūras Narkevičius, kuris, kartu su mokiniais, kaupė medžiagą darbui, surinko piešinius bei fotografijas. Jam išvykus į Ispaniją, naujoji būrelio vadovė Rimantė Tarasevičienė kartu su jaunaisiais kraštotyrininkais, baigė ruošti šį darbą konkursui.

Artūras Narkevičius – tautodailininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas, etnografinės seklyčios Žeimių vidurinėje mokykloje įkūrėjas bei buvęs vadovas. Jo įkurtas Etnografinis muziejus – seklyčia pelnė geriausiojo Etnografinio muziejaus titulą Jonavos krašto muziejaus organizuotoje apžiūroje bei respublikinėje apžiūroje, kurią organizavo Jaunųjų centras Vilniuje, šis muziejus pripažintas vienu iš geriausių. Jis renka kraštotyrinę medžiagą apie Jonavos krašto istoriją, Žeimių miestelį ir jo apylinkes, apie išnykusius kaimus ir jų žmones, tyrinėja sunykusias kapinaites. Kartu su jaunaisiais kraštotyrininkais dalyvauja kraštotyrinių darbų konkursuose, kuriuos organizuoja Jaunųjų turistų centras Vilniuje. 2003 m. kraštotyrinių darbų konkurse “Kryždirbystė Lietuvoje” Žeimių vid. m-klos jaunieji kraštotyrininkai (vadovas A. Narkevičius) tapo laureatais ir buvo apdovanoti “Valstiečių laikraščio” pagrindiniu prizu.

Rimantė Tarasevičienė – kraštotyrininkė, penkerius metus dirbusi Jonavos krašto muziejuje. Dirbdama Jonavos viešosios bibliotekos Žeimių filiale, domisi Žeimių krašto istorija, kaupia kraštotyrinę medžiagą, papildo kraštotyrinę kartoteką. Nuo 2004 m. rugsėjo pakviesta dirbti kraštotyros būrelio vadove Žeimių vid. m-kloje. Kartu su mokyklos jaunaisiais kraštotyrininkais tęsia pradėtus darbus.

Medžiagą konkursiniam darbui rinko ir darbą, konsultuojami vadovų, ruošė praėjusių mokslo metų 7–okai, dabartiniai 8–okai. Tai 14–likos metų mokiniai, kurie jau trečius metus lanko kraštotyros būrelį, domisi savo krašto praeitimi, kaupia medžiagą mokyklos metraščiui… Dvi mokinės : Simona Lepinskaitė ir Kristina Mickevičiūtė, baigė jaunųjų muziejininkų mokyklą, kuri buvo organizuota prie Lietuvos nacionalinio muziejaus, jos gavo pažymėjimus, tapo muziejaus bičiulėmis ir iki 2007 m. galės nemokamai lankytis Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir jo filialuose.

Kraštotyrinio darbo išlaidas finansavo Kraštiečių klubas “Žeimių ainiai”. Tris kartus buvo važiuota į Vilnių, apsilankyta Kultūros paveldo centro archyve, kur buvo užsakytos prieškario (1924-1939m.) archeologinių tyrimų ataskaitos, vėliau važiuota jas peržiūrėti ir užsisakyti kopijas, o trečiąjį kartą reikėjo pasiimti kopijas (kelionės kainavo 90 Lt). Už kopijas, kurios saugomos kraštiečių klubo “Žeimių ainiai” archyve, buvo sumokėta 120 Lt. Transporto išlaidas, lankant archeologinius paminklus, teksto spausdinimui sunaudoto tonerio, fotografijų, įmaučių, popieriaus, rašiklių, segtuvo pirkimą finansavo kraštiečių klubas “Žeimių ainiai”. Viso darbui išleista apie 550 Lt.

Kraštiečių klubo “Žeimių ainiai” iniciatyva ir lėšomis buvo įamžinti keli senkapiai. Buvo įamžintos Žeimių neveikiančios kapinės, pastatytas kryžius (2000 Lt), Mitėniškių senkapiai, pastatytas stogastulpis (2000 Lt) ir Blauzdžių baudžiauninkų kapinės, pastatytas stogastulpis (3000 Lt). Viso atlikta darbų už 7000 Lt. Juos atliko kraštiečių klubas “Žeimių ainiai” ir partneriai (seniūnijos darbuotojai ir privatūs asmenys ).

Minėti darbai bus tęsiami. Artimiausiu laiku žadama įamžinti dar keleto archeologinių paminklų buvimo vietas. Su jaunaisiais kraštotyrininkais numatome tęsti Jonavos krašto archeologinių paminklų tyrinėjimą, aplankysime likusius archeologinius paminklus, rinksime literatūrą apie mūsų tyrinėjamus paminklus.

Džiaugiamės, kad galėjome aplankyti kai kuriuos Jonavos krašto archeologinius paminklus. Daug vertingos medžiagos perskaitėme iš archeologinių tyrinėjimų ataskaitų, susipažinome su literatūra, iš jos išrinkome nuorodas, kuriose minimi mūsų tyrinėjami objektai. Su jaunaisiais kraštotyrininkais numatome tęsti Jonavos krašto archeologinių paminklų tyrinėjimą, aplankysime likusius archeologinius paminklus, rinksime literatūrą apie mūsų tyrinėjamus paminklus.