Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos
kraštotyrinis darbas
JONAVOS KRAŠTO ARCHEOLOGIJA

Darbą atliko mokyklos jaunieji kraštotyrininkai:
Simona Lepinskaitė 8 kl.
Justinas Mačikūnas 8 kl.
Kristina Mickevičiūtė 8 kl.
Sandra Mikalauskaitė 8 kl.
Ingrida Simovičiūtė 8 kl.

 

Darbo vadovai kraštotyrininkai:
Rimantė Tarasevičienė
Artūras Narkevičius

 

Darbe pristatomi Jonavos krašto archeologiniai paminklai:

Piliakalniai
Akmenys
Pilkapiai
Senkapiai
>>> Gynybiniai įtvirtinimai
Akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės

 

GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Užupės senoviniai gynybiniai įtvirtinimai

 

UŽUPĖS SENOVINIAI GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMA
Jonavos raj., Upninkų seniūnija

Užupės senoviniai gynybiniai įtvirtinimai (dar vadinami “Šančiais”) yra 360 m į šiaurę nuo tilto per Šventosios upę kelyje Upininkai – Upninkėliai, Šventosios slėnio aukštumoje. Prie pat žvyro karjero. Čia būta apie 50x65 m dydžio lygios, keturkampės aikštelės, apjuostos pylimais, iš rytų ir pietų – Šventosios upės daubos. Kampuose buvę keturkampiai atsikišę bastionai. Šio karinio įrenginio išliko tik dalys. Iš jų matyti, kad šiaurėje nuo aukštumos 10 m tarpe buvo supilti maždaug 1 m aukščio 2 pylimai. Vidinio pylimo 15 m šlaitas leidžiasi į griovį, už kurio yra 0,65 m aukščio pylimėlis. Jo išorinis šlaitas susilieja su stačiu kalvos šlaitu ir yra 7,5 m aukščio.
Vietiniai gyventojai tvirtina, kad tai ne paskutinio ir ne I-ojo Pasaulinio karo laikų apkasai .
Aikštelėje rasta daug didelių, net 30 cm storio lipdytų puodų šukių. Prie suardyto pylimo, vakarų gale, rasta žiesto puodo šukė su grūsto granito priemaišomis.

Literatūra ir šaltiniai apie Užupės senovinius gynybinius įtvirtinimus
1. Kraštiečių klubo "Žeimių ainiai" archyvas
2. Jonavos krašto muziejaus archyvas
3. Jonavos raj. savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvas
4. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus archyvas
5. R. Karaliūnienė, Jonava - Lietavos kraštas. - Vilnius, 1999m., p. 55.
6. R. Karaliūnienė. Išsaugosime praeities paminklus? // Jonavos balsas.-1989-05-27
7. KPCA, f-27, ap.-1, sv.-51. B. Dakanis. - Vilnius, 1976, p. 1-3.
8. KPCA, f-27, ap.-1, sv.-20. J. Markelevičius, Vilnius 1970, psl.5.